Polyurethaneมักถูกเรียกสั้นๆ ว่า "พื้น PU" คือ พื้นที่ผลิตจากวัสดุประเภท Water Base Polyurethane

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1. Polyurethane water base resin (Part A)
2. Polyurethane water base hardener (Part B)
3. Cement & Pigment filler (Part C)

​เมื่อผสมรวมกันทั้งสามส่วนจะได้วัสดุเคลือบพื้น Polyurethane ที่มีคุณสมบัติรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร ฟอร์คลิฟท์ และทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ +140°C และอุณหภูมิเย็นได้ -40°C นอกจากนี้ ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบพื้นชนิดพิเศษ ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเพื่อทำเป็น "พื้นป้องกันแบคทีเรีย" (Anti-bacterial Floor) ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหารเรียกพื้น Polyurethane ว่า "Food Grade Floor" เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ พื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นห้องเย็น และพื้นในส่วนการจัดเก็บและแปรรูปอาหาร
 

 

 

คุณสมบัติ
- ทึบน้ำ ทนน้ำ 
- ทนทานต่อสารเคมี 
- มีช่วงอุณหภูมิกว้าง 
- ทำความสะอาด บำรุงรักษาง่าย ไม่ลื่น
- ไม่สะสมเชื้อโรค

CALL US

095 738 2270

TEL. / FAX

053 963 539

LINE

0957382270


CONTACT

สำนักงานใหญ่
352/16 ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

สาขานนทบุรี
164/295 ม.3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110