POLYURETHANE SYSTEM (พื้นพียู)ระบบพื้น Polyurethane เป็นระบบพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเคลือบพื้นผิวคอนกรีตซึ่งมีคุณสมบัติรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร ฟอร์คลิฟท์ และทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ +140°C และอุณหภูมิเย็นได้ -40°C นอกจากนี้ ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบพื้นชนิดพิเศษ ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เพื่อทำเป็น "พื้นป้องกันแบคทีเรีย" (Anti-bacterial Floor) ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหารเรียกพื้น Polyurethane ว่า "Food Grade Floor" เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ พื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นห้องเย็น และพื้นในส่วนการจัดเก็บและแปรรูปอาหาร

 

คุณสมบัติ

 
  • ทีบนํ้า ทนน้ำ
  • ทนทานต่อสารเคมี
  • มีช่วงอุณหภูมิกว้าง
  • ทําความสะอาด บำารุงรักษาง่าย ไม่ลื่น
  • ไม่สะสมเชื้อโรค

CALL US

095 738 2270

TEL. / FAX

053 963 539

LINE

0957382270


CONTACT

สำนักงานใหญ่
352/16 ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

สาขานนทบุรี
164/295 ม.3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110